servis

Reakční doba Základní Standard Premium
1 hodina 2000,- 1500,- 5/měsíc/5+=1000
4 hodiny 1000,- 5 / měsíc-> 650,- 5 / měsíc /5+=500
8 hodin 4 / měsíc 10/month/400 15
Měsíčně 1000,- 3000,- 10000,-

Správa serverů

Kvalitní správa serverů je zcela zásadní. Klademe velký důraz na předcházení problémům pomocí kvalitního monitoringu celé síťové infrastruktury. Staráme se o maximální funkčnost a zabezpečení serverů (aktualizace a detekce pokusů o průnik). Velký důraz je také kladen na promyšlené a funkční zálohování všech dat s možností snadné a rychlé obnovitelnosti.

Správa stanic a periferií

Součástí správy počítačové sítě je i správa pracovních stanic a periferií (tiskárny, scannery, monitory, čtečky karet a podobně). I zde se problémům snažíme předcházet pravidelnou profylaxí. V rámci správy stanic neřešíme jen samotnou funkčnost stanic a jejich aplikací, ale jsme také schopni udržovat přehled o aktuálním stavu softwaru a hardwaru.

Uživatelská podpora

Důležitou součástí svěřené správy IT je také řešení uživatelských problémů a to jak telefonickou cestou za využití vzdáleného přístupu, tak při osobních návštěvách.

Konzultační služby

Našim klientům technologie nejen spravujeme, ale snažíme se jim předat i naše know-how formou konzultací v celém spektru oboru informačních technologií. Především se jedná o konzultace dalšího rozvoje IT nebo konzultace související s implementací nové technologie nebo informačního systému.

Administrativa spojená s fungováním IT oddělení

Pokud nám klient svěří starost o kompletní chod IT ve firmě, tak je nedílnou součástí našich služeb i administrativa související s chodem informačních technologií (komunikace s dodavateli souvisejících služeb, projektové vedení implementací nových informačních systémů, statistické výkazy a podobně).

Doplňkové služby

Většině našich klientů také návazně na služby správy počítačové sítě dodáváme nové technologie i spotřební materiál. Jsme schopni komplexně pokrýt celé spektrum dodávek služeb a techniky v oblasti informačních technologií.

 

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.